do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Pytania i odpowiedzi

1. WYMAGANIA DLA PODŁOŻA POD TAPETY

 • ściany powinny być suche (max 1,5% wilgotności - CM), równe (max 2mm odchyleń na 2m wzorcu) gładkie, jednobarwne, oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczu, z zaschniętych grudek zapraw, nadmiaru zapraw wystających poza jego obrys, bez wystających drutów, nacieków itp.,
 • podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków, zarysowań gipsem, a następnie zatarte do równej, jednolitej powierzchni. Powierzchnia ścian powinna być o takim stopniu gładkości, by zapewniała uzyskanie oczekiwanego efektu estetycznego po zamontowaniu oklein.
 • należy usunąć stare tapety, powłoki malarskie, łuszczące się elementy i napisy wykonane flamastrem, a ściany wyrównać i wygładzić twardą masą szpachlową (np. szary gips), a naroża i zakończenia przeszlifować, by nie tworzyły ostrych krawędzi,
 • odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną,
 • nierówności należy usunąć poprzez szpachlowanie i/lub zeszlifowanie,
 • elementy metalowe, wzmocnienia, łebki wkrętów mocujących nie powinny wystawać poza lico, powinny być oczyszczone i odtłuszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i zasłonięte masą szpachlową,
 • ściany powinny być pozbawione listew przysufitowych i przypodłogowych,
 • temperatura otoczenia i ścian w pomieszczeniu, w którym będą przechowywane okleiny ścienne oraz wykonywane roboty tapeciarskie, powinna zawierać się w przedziale od 15 do 25 0C, wilgotność ścian poniżej 1,5% - metoda CM, natomiast wilgotność powietrza powinna być niższa niż 60%. Dopuszcza się kontrolne sprawdzenie zmian wilgotności ścian przy pomocy higrometrów bagnetowych lub kulowych.
 • kleje i grunty muszą być składowane w pomieszczeniach, o temperaturze przekraczającej 5°C,
 • do wyrównywania ścian należy używać odpowiedniej szpachli gipsowej (np. szary gips), zabronione jest używanie gotowych mas zawierających akryl;
 • Styki oklein z listwami podsufitowymi w narożach pomieszczeń, ościeży, szpalet przy oknach profilowane są do szerokości od 2 do 5 mm ze względu na wykorzystane narzędzia (docinanie pod szpatułkę).

 

2. PRZECHOWYWANIE TAPET PRZED MONTAŻEM

 • Zamawiający zobowiązany jest do wskazania zabezpieczonego, zamykanego i strzeżonego pomieszczenia na składowanie materiałów Wykonawcy, dostępnego dla oklein dostarczanych na paletach o średnicy ok. 20 cm i długości 1,35 m., chemii budowlanej składanej na paletach. Pomieszczenie powinno znajdować się na parterze, a Zamawiający powinien zapewnić możliwość transportu poziomego i pionowego, a w przypadku innych kondygnacji także środek niezbędnego transportu.
 • Warunki klimatyczne tego pomieszczenia powinny być zbliżone do warunków pokojowych, czyli takich, w których okleina będzie montowana a następnie eksploatowana. Przyjmuje się, że temperatura powietrza nie może być niższa niż 15 stopni C, wilgotność powietrza powinna być nie wyższa niż 60% a wilgotność bezwzględna podłoża nie powinna przekraczać 10%.
 • Opakowania z okleiną powinny być przed montażem magazynowane/składowane poziomo na oryginalnych paletach.
 • Zamawiający zobowiązany jest uzyskać temp. pomieszczenia min. 15ºC na min. 3 dni przed rozpoczęciem prac montażowych przez Wykonawcę i utrzymywana tej temperatury w trakcie wykonywania tych prac i po ich zakończeniu, co oznacza że temperatura, w której mają być wykonywane prace montażowe musi wynosić powyżej 15 0C.

 

3. WYMAGANIA DLA PODŁOŻA POD WYKŁADZINY

 • Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym będą montowane wykładziny podłogowe, powinna zawierać się w przedziale 15 - 25 stopni C, wilgotność powietrza powinna być nie wyższa niż 60%.
 • Podłoże musi być stabilne, jednorodne, zwarte, pozbawione rys, pęknięć i ubytków
 • Dylatacje przeciwskurczowe należy zamknąć odpowiednią masą naprawczą
 • Dylatacje konstrukcyjne należy przenieść na powierzchnię wykładziny i zabezpieczyć ją odpowiednim profilem
 • Powierzchnia zewnętrzna podłoża musi być twarda, równa, gładka, pozbawiona kurzu, elementów odpryskujących lub rozwarstwiających się, resztek olejów lub smarów oraz wszelkich substancji utrudniających klejenie
 • Odchyłki od płaszczyzny nie mogą przekraczać 2mm / 2m (mierzone łatą o długości 2 mb).
 • Maksymalna dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego lub betonowego badana higrometrem CM nie może przekroczyć 2%.

 

4. PRZECHOWYWANIE WYKŁADZIN PRZED MONTAŻEM

Zamawiający zobowiązany jest do wskazania zabezpieczonego, zamykanego i strzeżonego pomieszczenia na składowanie materiałów Wykonawcy, dostępnego dla wykładzin oraz chemii budowlanej składanej na paletach. Pomieszczenie powinno znajdować się na parterze, a Zamawiający powinien zapewnić możliwość transportu poziomego i pionowego, a w przypadku innych kondygnacji także środek niezbędnego transportu. Warunki klimatyczne tego pomieszczenia powinny być zbliżone do warunków pokojowych, czyli takich, w których wykładzina będzie montowana a następnie eksploatowana. Przyjmuje się, że temperatura powietrza nie może być niższa niż 15 stopni C, wilgotność powietrza powinna być nie wyższa niż 60% a wilgotność bezwzględna podłoża nie powinna przekraczać 2% CM. W przypadku nie utrzymania właściwej wilgotności powietrza, podłoża i temperatury, ewentualne ryzyko uszkodzenia materiału przechodzi na Zamawiającego. Pomieszczenie to będzie dostępne dla Wykonawcy nieodpłatnie przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl